آملی ها کارخانه ام دی اف در بیله سوار مغان می سازند