پیمان قاسمخانی بهمراه همسرش بهاره رهنما در یک افتتاحیه!