زوج مشهور سینما: ما ایدز داریم، نترسید از این به بعد بیشتر این شعار را خواهید شنید/گفتگوی ویژه با یک م