فرماندار کرمانشاه: انفجار یک شی در کرمانشاه سه مجروح بر جای گذاشت