بهروان: کم شدن تعداد تیم‌ها به افزایش کیفیت لیگ دسته اول کمک می‌کند