پنتاگون: کشتی‌های جنگی ایران کشتی نجات را اسکورت نمی‌کنند