عکس مهناز افشار در کنارزنده ‌یاد محمدعلی سپانلو و محمدرضا شجریان