وزیرخارجه دولت‌مستعفی‌یمن: در حال بررسی قطع روابط با ایرانیم