وزیر ورزش و جوانان هفته آینده به گلستان سفر می‎کند