امضای طومار محکومیت اشغالگری صهیونیست ها در فلسطین و تجاوز سعودی ها به یمن