انتشار فیلم های هتل در فضای مجازی کاری غیرقانونی و غیر اخلاقی است