عراقچی: اختلافات زیاد است/آمانو در چارچوب پروتکل الحاقی صحبت کرده