سرمربی بسکتبال پتروشیمی بندر امام:می توانستیم یکی از دو تیم فینالیست باشیم