قلعه‌نویی: از تماشاگران عذرخواهی می کنم، امیدوارم دربی زیبا باشد/آقایان منتقد به آمارها توجه کنند