مربی استقلال خوزستان: مسابقه دشوار و سختی برابر پیکان داریم