لادروپ: آماده‌ایم که تاریخ نوینی برای لخویا رقم بزنیم