تعامل مسئولان و روحانیون زمینه‌ساز توسعه و پیشرفت است