سالن آمفی‌تئاتر مرکز فرهنگی هنری مارگون افتتاح می‌شود