امید روانخواه: به جای تراکتور- نفت، دربی باید فینال لیگ می‌شد (اختصاصی استقلال جوان)