حجت الاسلام ابوترابی فرد:جوانان برای همسر خود آرامش به وجود آورند نه نگرانی