روس ها باز هم مقهور تکنیک ایران/ حجی‌زواره به فینال مسابقات جهانی رسید