ال جی بزودی نسخه مینی گوشی ال جی جی ۴ را معرفی خواهد کرد