رقابت بالغ بر یک هزار نفر در شانزدهمین دوره مسابقات ملی مهارت اردبیل