تصاویر اجلاسیه معاونان تهذیب حوزه های علمیه در اهواز