قلعه‌نویی: از تماشاگران عذرخواهی می‌کنم، امیدوارم دربی زیبا باشد