مادران و همسران شهدای فلسطینی نگین درخشنده امت اسلامی هستند