موبایل ویندوز فونی ال جی با نام Lancet، رسماً معرفی شد