خاطرات شاگرد از استاد;آیت‌الله‌العظمی بهجت(ره) سیدبن طاووس عصر حاضر ما بود