مؤسسه یاران سبز موعود به تربیت طلاب تراز انقلاب اسلامی اهتمام دارد