حرف منصوریان را قبول ندارم/ فوتبال به ثانیه‌ها بستگی دارد