براک لسنر قهرمان دو دوره UFC در بازی Assassin’s Creed: Syndicate دیده شد