روز شهرستان دلفان برگزار شد/ گرامیداشت شهدای عملیات حاج عمران