هواشناسی: گیلان در تعطیلات پیش رو، نیمه ابری همراه با رگبار باران است