سازمان ملل: ایران می‌تواند نقش مثبتی برای پایان دادن به بحران یمن ایفا کند