برانکو:قلعه نوعی اعتبار استقلال است/ به دربی هایتان افتخار کنید