هواشناسی وزش باد شدید و کاهش 5 تا 10 درجه ای دمای هوا پیش بینی کرد