درباره شانس اصلی قهرمانی حرفی نمی‌زنم/تکذیب اختلاف جلالی و باشگاه