20 درصد از 450 هزار کلاس درس کشور توسط خیرین مدرسه ساز احداث شده است‌