قلعه‌نویی: از تماشاگران عذرخواهی می کنم، امیدوارم دربی زیبا باشد