پورغلامی: نمی‌توانم نظر دهم چون با یکی از مدعیان بازی داریم