زیرساخت‌های لازم برای سرمایه‌گذاری در لرستان فراهم شده است