تشییع پیکر محمد دباغچی شهید دوران دفاع مقدس / عکس : دامون پورنعمتی