حجت الاسلام عبادی از بسیج دانشجویی خراسان جنوبی بازدید کرد