توافق هسته‌ای بر نقش ثبات بخشی ایران در منطقه خواهد افزود