کنفرانس خبری تیم‌های استقلال و پرسپولیس قبل از دربی / عکس : پیام پارسایی