وزش باد شدید بیشتر مناطق استان ایلام را در بر گرفت