فرماندار تنگستان: قشلاق 220خانوار عشایری در این شهرستان است