برافراشته شدن پرچم «یاابالفضل‌» در ارتفاعات «قلمون»+عکس