ذخیره‌سازی بیش از 23 هزار تن مرغ و گوشت قرمز در کشور