مسابقات کیک بوکسینگ قهرمانی استان کرمانشاه برگزار می شود